Từ 1/1/2012: Cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp

05/12/2013 17:29

Tổng cục Thuế cho biết, triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011), tính đến hết ngày 30/4/2011, trên địa bàn cả nước đã có 145.693 doanh nghiệp đã tự in, đặt in hoá đơn. Tuy nhiên vẫn còn 188.421 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

1370291.JPGDo vậy, từ nay đến cuối năm 2011, một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành Thuế là triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ và thống nhất thúc đẩy các doanh nghiệp nêu trên đặt in hoặc tự in hóa đơn để có hóa đơn sử dụng từ ngày 1/1/2012.

 Việc chuyển hết các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ cơ chế mua hóa đơn của cơ quan thuế sang cơ chế tự chủ đặt in, tự in hóa đơn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp trong công tác tự chịu trách nhiệm về  quản lý hóa đơn của doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế dùng vào việc bán hóa đơn, ấn chỉ cho các doanh nghiệp.

 Phấn đấu hết tháng 10/2011, doanh nghiệp siêu nhỏ có phương án sử dụng hóa đơn tự in

Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan Thuế các cấp cần tập trung các giải pháp phấn đấu hết tháng 10/2011, về cơ bản tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc đã có phương án sử dụng hoá đơn tự in.

 Đồng thời, cũng để tránh hiện tượng các doanh nghiệp đặt in hoá đơn dồn vào thời điểm cuối năm, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu cho các Cục thuế thực hiện đảm bảo đến hết ngày 31/10/2011, 100% số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có hoá đơn đặt in hoặc ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc có phương án sử dụng hoá đơn tự in.

 Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc đặt in, tự in hóa đơn, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế liên hệ trực tiếp, phối hợp với các nhà in, doanh nghiệp cung cấp phần mềm in hoá đơn để hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

 Cơ quan thuế chỉ bán số lượng hóa đơn đủ dùng đến hết 31/12/2011

 Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để phổ biến và quán triệt sâu sắc đến từng doanh nghiệp hiện đang mua hóa đơn của cơ quan thuế để doanh nghiệp biết nội dung: Từ ngày 1/1/2012 cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Tuỳ vào đặc điểm của từng địa phương, Cục thuế chủ động sử dụng các hình thức tuyên truyền khác nhau đảm bảo hiệu quả.

 Căn cứ số lượng hoá đơn còn tồn kỳ trước, trong quý IV/2011 cơ quan Thuế các cấp giảm dần số lượng hoá đơn bán cho các doanh nghiệp, chỉ bán với số lượng đủ dùng đến hết 31/12/2011. Cục Thuế thông báo đến từng doanh nghiệp về việc hoá đơn do Cục thuế đặt in bán cho doanh nghiệp đến ngày 31/12/2011 doanh nghiệp còn tồn sẽ hết giá trị sử dụng, doanh nghiệp phải nộp lại số còn tồn cho cơ quan Thuế để cơ quan Thuế huỷ theo quy định.

 Đồng thời với việc bán hoá đơn với số lượng đủ dùng này, cơ quan Thuế yêu cầu từng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hiện đang mua hoá đơn cam kết với cơ quan Thuế về việc doanh nghiệp đã được cơ quan Thuế triển khai các quy định về hoá đơn và chịu trách nhiệm đảm bảo có hoá đơn để sử dụng từ 1/1/2012 theo quy định.

 

Theo Chinhphu.vn

Hotline
Mr. Hải: 0933 688 055
Mrs.Châu: 0918 298 219
Email
songlam2008@gmail.com
Điện thoại
Mr. Hải: 0933 688 055
Mrs.Châu: 0918 298 219
Chat online
yahoo
skype