Khóa kế toán Doanh Nghiệp Sản xuất - Tính Giá Thành

27/11/2013 13:56

Nội dung:

Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán sản xuất

- Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán Doanh Nghiệp Sản Xuất (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao tài sản cố định, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm, xác định KQKD,…trong một doanh nghiệp sản xuất).

- Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản kế toán , sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong kế toán sản xuất.

- Làm kế toán từ chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính ,báo cáo thuế, và quyết toán thuế TNDN & thuế GTGT cuối năm,…tại doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất.

Quy trình kế toán trong doanh nghiệp Sản Xuất

  1. Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh

  2. Giai đoạn làm việc ban đầu với cơ quan thuế ( sử dụng quyết định 15 hay 48,..)

  3. Giai đoạn hoạt động:

*Hoá đơn, chứng từ:

   + Cách viết , lập hoá đơn chứng từ

   + Sử dụng hoá đơn chứng từ

   + Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn

*Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách

  Hình thức ghi sổ 4 hính thức ( Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ) .Mẫu sổ của Nhật ký chung gồm:

a. Sổ tổng hợp:

 - Sổ NKC

 - Sổ Cái

b. Sổ chi tiết:

  1. Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ

  2. Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ

  3. Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

  4. Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT:

     + Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào

     + Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào

  5. Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.

  6. Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN

  7. Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.

  8. Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.

  9. Sổ nhật ký bán hàng

  10. Sổ nhật ký mua hàng

  11. Sổ chi tiết tiền vay

Cuối tháng:

* Lương và trả lương cho các bộ phận

* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

* Tính Trích khấu hao TSCĐ

* Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)

* Hướng dẫn cách kê khai thuế qua mạng

Công việc cuối năm:

LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

* Bảng Cân Đối Kế Toán

* Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

* Quyết toán Thuế TNDN

* Quyết toán Thuế TNCN

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp hay gián tiếp)

Phương pháp học:

+ Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giồng một người kế toán đang làm việc thực sự.

+ Học kế toán thực hành trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn (Misa, Fast, Bravo, …).

Kết quả :

Học viên sau khóa học:

- Nắm bắt được các kiến thức kế toán về hoạt động tại một doanh nghiệp sản xuất (Sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt).

- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong doanh nghiệp sản xuất một cách thuần thục).

- Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động sản xuất, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động sản xuất phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp sản xuất hiệu quả nhất. Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực sản xuất, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất.

Tin bài khác

Xem tất cả »
Hotline
Mr. Hải: 0933 688 055
Mrs.Châu: 0918 298 219
Email
songlam2008@gmail.com
Điện thoại
Mr. Hải: 0933 688 055
Mrs.Châu: 0918 298 219
Chat online
yahoo
skype